Kniha Jak jsme vytvořili Iridium od Durrell Hillis

Jak se blíží start vypouštění družic nové generace sítě Iridium NEXT, tak vyšla zároveň v ústraní v malém soukromém nakladatelství kniha vzpomínek jednoho z těch, kteří byli u původní satelitní sítě Iridium budované pod taktovkou Motoroly. Autorem je Durrell Hillis, který byl jedním z nejvyšších představitelů vedení celého projektu. Nejedná se jen o suchá fakta, ale někdy i dost peprné informace ze zákulisí.

Obsah knihy

Autor popisuje začátky celého projektu, přičemž první myšlenka na vznik satelitní sítě s celosvětovým pokrytím přišla od třech inženýrů již v 80. letech, a jak je i z jiných zdrojů známo, prvním impulzem bylo „nevinné postěžování si“ manželky jednoho ze zmíněných inženýrů, ohledně omezených možností tehdejších mobilních telefonů a omezeného pokrytí telefonním signálem. Následné historické události, jako pád Berlínské zdi a rozpad Sovětského svazu, byly další důležité historické okolnosti, bez kterých by vznik sítě pravděpodobně nebyl možný.

Autor zejména popisuje události v letech 1990 – 1999, kdy byl satelitní systém realizován a provozován firmou Motorola a jejími partnery. McDonnell Douglas, Raytheon, NASA a další významné firmy byly v knize zmíněny, včetně mnoha zajímavých zákulisních příhod.

Kniha je na mnoha místech plná i peprných informací, které asi většinou v podobně zaměřených knihách nenajdeme. Autor si to však ve své knize vydané nezávislým vydavatelem mohl dovolit.

Mě osobně zaujaly příhody jak nahrávaly software do prvních vypouštěných satelitů, jak první vynesené satelity neuměly prakticky nic, než jen ovládat své solární panely, manévrovat a to bylo prakticky vše. Zajímavá byla také informace, jak první vynesené satelity, díky neznámé chybě, nekomunikovaly s pozemními stanicemi, neměly rozvinuté své solární panely a hrozila ztráta všech prvních pěti satelitů.

Anabáze k realizaci

Složitá politická vyjednávání, intriky konkurenčních firem, motivace různých zájemců, jak na pár hodin odklonit několik desítek válečných lodí kvůli startu satelitů, zkušenosti z Ruska a Číny, jak si Motorola půjčovala od NASA nejrychlejší  letadlo na světě (původně špionážní stroj) pro otestování technických parametrů satelitů a pak obyvatelům v okolí popraskala okna, to vše v knize najdeme. Stejně, jako vzpomínky dalších kolegů, kteří na projektu pracovali a připojili tak své vzpomínky, jak tento megalomanský projekt vznikal.

Euforie 90. let a myšlenka využití satelitního systému se 100% pokrytím Země

A to spolu s připomenutím myšlenky jak tento komerční systém měl umožnit komukoliv na Zemi volat kamkoliv, což v době úvah a příprav nebylo obvyklé. Navíc je nutné zmínit, že tento projekt byl od začátku vyvíjen jako civilní = komerční, byť nebylo tajemstvím, že při plánování bylo využito know-how a nejnovějších technologií z dřívějších vojenských projektů.

Co v knize není

V knize naopak chybí informace jak necelý rok od oficiálního spuštění (spuštění služeb v roce 1998) dochází k finančnímu bankrotu konsorcia mezinárodních provozovatelů sítě Iridium, protože obchodní plán, jak systém budou využívat statisíce pravidelných zákazníků, naprosto selhal. Ve skutečnosti to byly jen tisíce.

Stálo to 5 miliard, ale koupili to za 25 milionů dolarů

Spolu s obřími investicemi ve výši kolem 5 miliard amerických dolarů a měsíčními náklady na provoz v desítkách milionů dolarů se tak Iridium neproslavilo jen revolučním technickým řešením, ale především jako jeden z největších obchodních neúspěchů století. Dokonce bylo v plánu jej v roce 2000 zničit (v roce 1999 už je firma v bankrotu), zejména se jednalo o navedení všech satelitů (necelé stovky) do atmosféry. Nicméně v roce 2000 se našla skupina investorů kteří veškerý majetek zbankrotovaného Iridia získaly za směšných 25 milionů dolarů a od roku 2001 systém opět funguje. Toto vše v knize chybí a autor zmíněné období nepokrývá.

Vize datové budoucnosti

V knize je však krátce zmíněna současnost a budoucnost sítě Iridium. Současný provozovatel sítě Iridium (ten který koupil aktiva za 25 milionů dolarů) má připraveny satelity nové generace zvané Iridium NEXT, brzy bychom se tak mohli dočkat jejich generační obměny. Ty současné satelity od Motoroly totiž již mnohonásobně překračují svoji původně plánovanou životnost (plánovaná do 8 let). Zároveň je dnes kladen důraz na vyšší rychlosti datových služeb, což při návrhu satelitů v 90. letech nebylo bráno jako priorita.

Pokud tedy vládnete angličtinou a zajímají vás někdy až neuvěřitelné příhody z tohoto projektu, v této knize máte jedinečnou možnost proniknout do spousty detailů.

A pokud rádi pozorujete oblohu, jistě znáte Iridium odlesky/záře/“prasátka“. V knize se také dozvíte proč tomu tak je, a jak to bude s novou verzí satelitů NEXT.

Kde koupit

Knihu „CREATING IRIDIUM“ s podtitulem „How a remarkable team made space history“ od autora Durrell Hillis můžete zakoupit jak na stránkách Amazonu v USA, tak přímo na stránkách vydavatele.

Tak příjemné čtení.

Fotogalerie (omluvte nízkou kvalitu fotografií)

© 2005 - 2017 Pavel Mašek, powered by WordPress