Blog

Napsal mi Ray Leopold, jeden z tvůrců sítě Iridium

Hledání nějakých faktických informací, trocha náhody a … Přitom jsme si vyměnili pouze několik krátkých vět a … Jeden ze tří vynálezců / zakladatelů jediné celosvětové satelitní sítě Iridium mi přeje, abych se dostal na jeden ze startů nové generace satelitů Iridium NEXT a poslal mi i doporučení za mojí, především sběratelskou, práci ohledně Motoroly. To jsem nečekal!

Satelitní síť Iridium, zprovozněná prakticky po 10 letech pod taktovkou Motoroly v roce 1998, to neměla nikdy lehké. Velmi odvážný a technicky náročný koncept a dále pak dlouhá realizace je jen několik z mnoha zajímavých faktů o této síti, která navíc dodnes funguje. A přitom satelity měly plánovanou životnost maximálně kolem osmi let a navíc po bankrotu původního vlastníka v letech 1999/2000 měla necelá stovka satelitů shořet v atmosféře.

Dr. Raymond J. Leopold mi napsal:

I am quite impressed with the success Pavel Masek has achieved as he has collected memorabilia associated with Motorola, Inc, and especially those items associated with the first (and still the only) truly worldwide communications system, The Iridium System, which I had created, along with Bary Bertiger and Ken Peterson. We were then able to turn our vision into an amazing reality with the help of several thousand dedicated people both at Motorola and among the ranks of our industrial partners. Our efforts have helped to transform the world in many constructive ways, many of which Pavel has noted. I whole heartedly endorse his continued efforts to build upon his successes and I encourage everyone who had ever been involved to help Pavel in any way they can. Congratulation, Pavel, I wish you the best and I thank you for helping to memorialize the efforts of so many people from around the world.

Dr. Raymond J. Leopold,
January 13, 2015, Kalispell, Montana, USA.

a česká verze přeložená (aneb „samochvála smrdí“) od Překlady a tlumočení Milan Růžička:

Udělalo na mě velký dojem, s jakým úspěchem Pavel Mašek vytvořil sbírku předmětů majících souvislost se společností Motorola. Především obdivuji položky, které souvisí s prvním (a dosud jediným) skutečným celosvětovým komunikačním systémem – systémem Iridium, který jsem přivedl na svět společně s Barym Bertigerem a Kenem Petersonem. Podařilo se nám přetvořit naši vizi v úžasnou realitu, přičemž nás podporovalo několik tisíc nadšených spolupracovníků jak ve společnosti Motorola, tak i na pracovištích našich obchodních partnerů. Naše úsilí pomohlo mnohými konstruktivními způsoby přetvořit svět. Velké množství z nich Pavel zachytil ve své sbírce. Z celého srdce podporuji jeho vytrvalé úsilí a přeji mu další úspěchy. Všechny kolegy, kteří kdy byli do tohoto projektu zapojeni, povzbuzuji, aby Pavla podpořili, jak jen bude v jejich silách. Blahopřeji Ti, Pavle, a přeji Ti vše nejlepší. Zároveň Ti děkuji za pomoc při zachování paměti o úsilí tolika lidí z celého světa.

Dr. Raymond J. Leopold,
13. ledna 2015, Kalispell, Montana, USA

 

© 2005 - 2017 Pavel Mašek, powered by WordPress